UID: 17289191

Ing. Ľuboš Balažovič

Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, mesto Nové Mesto nad Váhom
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
expensa spol. s.r.o.
Čulenova 15, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 47056070, DIČ: 2023707488, IČ DPH: SK2023707488
32/3219966
expensa@expensa.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2820 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2820*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2820*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 07.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.12.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2820 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 18.12.2001