UID: 17210791

Ing. Jozef Petrík

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Petrík
Jána Stilla 77, 059 86, Nová Lesná, Slovenská republika
IČO: 41879406, DIČ: 1039586790
0907/938347
4450@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4450 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4450*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 30.03.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 4450*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.10.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2011
Evidenčné č.: 325 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 325*1*2011
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 325*1*2011
Stav odbornosti: Aktívna od 25.03.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 4450 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.10.2004 Stav členstva od: 13.10.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.10.2004