UID: 17210001

Ing. Lubomír Cích

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Lubomír Cích - ARTIP
Púchovská 16, 835 05, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 37157353, DIČ: 1039456000, IČ DPH: SK1039456000
neuvedený
5683@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5683 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5683*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.12.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 5683*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.12.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 5683 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.12.2011 Stav členstva od: 13.12.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.12.2011