UID: 17209401

Ing. Jana Hrabovcová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jana Hrabovcová
Krásnohorská 6, 851 07, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36071447
neuvedený
0338@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0338 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0338*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.07.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 0338*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.07.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 0338 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.07.2014 Stav členstva od: 01.07.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 01.07.2014
Bratislava 24.01.2001 14.03.2013