UID: 14669611

prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STU Stavebná fakulta
Radlinského 11, 813 68, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397687, DIČ: 2020845255, IČ DPH: SK2020845255
02/59274471
3126@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3126 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3126*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3126*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3126 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2002 Stav členstva od: 12.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 12.03.2002