UID: 17349411

Ing. Roman Bányai

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PLAN FACTORY , s.r.o.
Továrenská 10, 811 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46233075, DIČ: 2023293393, IČ DPH: SK2023293393
neuvedený
banyai@planfactory.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5046 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5046*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5046*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 5046 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 11.12.2007 Stav členstva od: 11.12.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 11.12.2007