UID: 17349713

Ing. Radomír Hitrík

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
S-Projekt s.r.o.
Okružná 55, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 31689655, DIČ: 2020519622, IČ DPH: SK2020519622
neuvedený
5598@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5598 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5598*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 5598*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.04.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 5598 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.04.2011 Stav členstva od: 15.04.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.04.2011