UID: 17359291

Ing. Stanislav Kruško

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MASHAUS s.r.o.
Podhradie 38, 086 33, Zborov, Slovenská republika
IČO: 46583360, DIČ: 2023483715, IČ DPH: SK2023483715
0907/683771
kruskostanislav@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4930 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4930*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 18.10.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 4930*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.10.2018
Evidenčné č.: 4930 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4930*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 24.04.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 4930*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.04.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.04.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 4930 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.04.2007 Stav členstva od: 27.04.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 27.04.2007