UID: 17369601

Ing. Bohuslav Argaláš

Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
A-STAT, s.r.o.
Vajanského 1586/11, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 44165886, DIČ: 2022602428, IČ DPH: SK2022602428
neuvedený
4277@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 21.10.2003
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4277 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 4277*Z*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 06.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 4277*Z*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 21.10.2003 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.05.2008
Evidenčné č.: 12661 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12661
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 12661
Stav odbornosti: Aktívna od 07.05.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2014
Evidenčné č.: 10756 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10756
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 10756
Stav odbornosti: Aktívna od 07.05.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 4277 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.10.2003 Stav členstva od: 21.10.2003
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 21.10.2003