UID: 14679012

Ing. Jaroslav Kurňava

Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Atelier
Jerichova 14, 917 01, Trnava, Slovenská republika
neuvedený
1448@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1448 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1448*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1448*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1448 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.08.2001