UID: 17379192

Ing. Martin Roth

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
TATRY-PROJEKTA s.r.o.
Okružná 787/18, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 47580224, DIČ: 2024015521, IČ DPH: SK2024015521
0905/672334
0587@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 28.05.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0587 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0587*SP*I3
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 0587*SP*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 11.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 0587 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001