UID: 17300601

Ing. Tibor Fuka

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčianska Teplá
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Dolný Šianec 1, 911 48, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36308862, DIČ: 2020176543, IČ DPH: SK2020176543
032/6577111
info@kmp.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4576 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4576*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.02.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 4576*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.06.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.02.2012
Člen komory
Evidenčné č.: 4576 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.06.2005 Stav členstva od: 14.06.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 14.06.2005