UID: 17310491

Ing. Slavomír Kelemen

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN
Sama Chalupku 10, 071 01, Michalovce, Slovenská republika
IČO: 41643984, DIČ: 1071401573, IČ DPH: SK1071401573
0908/990474
kelemen@iskd.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4648 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4648*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.04.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 4648*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.04.2019
Evidenčné č.: 4648 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4648*SP*A2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4648*SP*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 14.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Evidenčné č.: 4648 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4648*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 4648*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.06.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 4648 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.12.2005 Stav členstva od: 14.12.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.12.2005