UID: 14679611

doc. Ing. Milan Nič, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Kpt. Rašu 3, 841 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35268590
0905/860838
nic.milan7@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0182 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0182*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0182*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.11.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0182 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-1 Inžinierske stavby Pečiatka: 182*A*2-1,4
Podkategória: 210 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 182*A*2-1,4
Stav odbornosti: Aktívna od 22.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0182 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 182*A*2-1,4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 182*A*2-1,4
Stav odbornosti: Aktívna od 22.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0182 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0182*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0182*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.11.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0182 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.11.1998 Stav členstva od: 03.11.1998
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 03.11.1998