UID: 17359511

Ing. Emília Lešová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
BK-TEL s.r.o.
Urbánkova 70, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 36602116, DIČ: 2022117130, IČ DPH: SK2022117130
055/6332129
bk-tel@bk-tel.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6007 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6007*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 6007*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 6007 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.11.2010 Stav členstva od: 19.11.2010
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 19.11.2010