UID: 17419091

Ing. Robert Kolesár, PhD.

Košický kraj, okres Rožňava, mesto Rožňava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
RoboKo, s.r.o.
Hroncova 1, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 44744714, DIČ: 2022819073, IČ DPH: SK2022819073
neuvedený
4609@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4609 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4609*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.07.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 4609*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.07.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 4609 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.07.2005 Stav členstva od: 14.07.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.07.2005