UID: 17419001

Ing. Zsolt Straňák

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Boldog
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
3S-projekt, s.r.o.
č. 145, 925 26, Boldog, Slovenská republika
IČO: 36746312, DIČ: 2022351903, IČ DPH: SK2022351903
0905/513350
office@3sprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4716 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4716*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4716*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 21.03.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2007
Evidenčné č.: 4716 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4716*Z*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4716*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 21.03.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2007
Evidenčné č.: 002 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 002*1*2007
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 12.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 002*1*2007
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.12.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 4716 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.03.2006 Stav členstva od: 21.03.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 21.03.2006