UID: 14689891

Ing. Milan Držka, PhD.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Milan Držka, PhD.
Bodrocká 26, 821 07, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
0143@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0143 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0143*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0143*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.06.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0143 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.06.1994 Stav členstva od: 16.06.1994
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 16.06.1994