UID: 17439101

Ing. Pavel Fedorko

Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, mesto Plavnica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Pavel Fedorko
Plavnica 199, 065 45, Plavnica, Slovenská republika
IČO: 37682075, DIČ: 1045067012, IČ DPH: SK1045067012
neuvedený
4545@clen.sksi
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4545 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4545*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.10.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 4545*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.09.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.10.2019
Evidenčné č.: 4545 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4545*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.04.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 4545*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.03.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.04.2005
Evidenčné č.: 10280 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10280
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 09.12.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 10280
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.12.2011
Evidenčné č.: 10280 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 10280
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 09.12.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 10280
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.12.2011
Evidenčné č.: 071 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 071*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 071*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4545 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.03.2005 Stav členstva od: 16.03.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 16.03.2005