UID: 14689701

Ing. Milan Mlich

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Ochodnica
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projektovanie pozemných stavieb
372, 023 34, Ochodnica
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0134 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0134*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.12.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 0134*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.12.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 0134 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.09.1994 Stav členstva od: 01.01.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.09.1994 31.12.2015