UID: 17449101

Ing. Marek Fenik

Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ateliér-m spol. s r.o.
B. Němcovej 1, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 44547838, DIČ: 2022735572
neuvedený
4654@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4654 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4654*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.01.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 4654*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.01.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.01.2009
Evidenčné č.: 4654 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 4654*I4
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 20.01.2009
Špecifikácia: plyn Osvedčenie: 4654*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 14.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.01.2009
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4654 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka:
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky:
Špecifikácia: Osvedčenie:
Stav odbornosti: Neaktívna od 10.01.2007 Stav osvedčenia:
Člen komory
Evidenčné č.: 4654 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.12.2005 Stav členstva od: 14.12.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.12.2005