UID: 17469512

Ing. Karol Kulhomer

Prešovský kraj, okres Kežmarok, mesto Kežmarok
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Karol Kulhomer
Starý trh 483/42, 060 01, Kežmarok, Slovenská republika
IČO: 42035864, DIČ: 1077181072
neuvedený
4753@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4753 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4753*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4753*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4753 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2006 Stav členstva od: 29.06.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2006