UID: 17489901

Ing. Jozef Kúdeľa

Nitriansky kraj, okres Levice, mesto Starý Tekov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jozef Kúdeľa - JK projekt
Dopravná 14, 934 01, Levice, Slovenská republika
IČO: 36564290, DIČ: 2021885140, IČ DPH: SK2021885140
036/6318798
jkprojekt@jkprojekt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4556 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4556*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 20.04.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 4556*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.03.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 20.04.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 4556 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.03.2005 Stav členstva od: 16.03.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 16.03.2005