UID: 17490091

Ing. Milan Kollár

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Aproxinvest spol. s r.o.
Prokopova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35813610, DIČ: 2020224415, IČ DPH: SK2020224415
02/63811425, 0905/654752
kollar@aproxinvest.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4615 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4615*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.10.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 4615*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.09.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.10.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 4615 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.09.2005 Stav členstva od: 28.09.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 28.09.2005