UID: 17400011

Ing. Ľubomír Olbert

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Oravská Lesná
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAVOPRAC s.r.o.
Ulica Nižný koniec 26/25, 029 56, Zákamenné, Slovenská republika
IČO: 36011886, DIČ: 2020427629, IČ DPH: SK2020427629
neuvedený
stavoprac@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 27.09.2011
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5641 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5641*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 30.09.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 5641*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.09.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.09.2011
Evidenčné č.: 13991 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 13991
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.05.2021
Špecifikácia: Osvedčenie: 13991
Stav odbornosti: Aktívna od 22.04.2021 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.05.2021
Evidenčné č.: 11081 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11081
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.05.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 11081
Stav odbornosti: Aktívna od 11.05.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.05.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 5641 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.09.2011 Stav členstva od: 27.09.2011
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 27.09.2011