UID: 17459001

Ing. Miriam Kašubová

Prešovský kraj, okres Medzilaborce, mesto Medzilaborce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miriam Kašubová
Mečislavova 221/6, 140 00, Praha - Nusle, Slovenská republika
IČO: 34811061, DIČ: 1049274578
neuvedený
5126@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5126 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5126*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 26.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5126*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.05.2008
Evidenčné č.: 5126 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 5126*SP*I4
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 26.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5126*SP*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.05.2008
Evidenčné č.: 5126 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 5126*SP*I4
Podkategória: 550 plynové zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 26.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5126*SP*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.05.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5126 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.05.2008 Stav členstva od: 16.05.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 16.05.2008