UID: 17579801

Ing. Martin Mico

Prešovský kraj, okres Svidník, mesto Rovné
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Mico Martin
Obrody 213/2, 040 11, Košice, Slovenská republika
IČO: 37653890, DIČ: 1048013450
neuvedený
5024@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5024 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5024*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.11.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 5024*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.11.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.11.2007
Evidenčné č.: 10484 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10484
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2012
Špecifikácia: Osvedčenie: 10484
Stav odbornosti: Aktívna od 27.11.2012 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2012
Evidenčné č.: 324 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 324*1*2011
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 324*1*2011
Stav odbornosti: Aktívna od 25.03.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 5024 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.11.2007 Stav členstva od: 09.11.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 09.11.2007