UID: 14610591

Ing. Rudolf Chovaňák

Žilinský kraj, okres Kysucké Nové Mesto, mesto Kysucké Nové Mesto
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
STAVOSPOL PS
Revolučná 1047, 024 01, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
neuvedený
3976@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 05.06.2002
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 02918 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02918*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02918*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Evidenčné č.: 02704 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 02704*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 31.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 02704*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 23.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 31.01.2002
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3976 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3976*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 30.12.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 3976*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 30.12.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 30.12.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 3976 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 05.06.2002 Stav členstva od: 30.12.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 05.06.2002 29.12.2016