UID: 17509401

Ing. Libuša Jánošová

Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, mesto Mankovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a.s.
Cintorínska 5, 949 01, Nitra, Slovenská republika
IČO: 31381570, DIČ: 2020320533, IČ DPH: sk2020320355
037/7777841
janosova@egp.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6118 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6118*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 6118*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.11.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 6118 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.11.2014 Stav členstva od: 18.11.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 18.11.2014