UID: 17529792

Ing. Jana Kušnieriková

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENTO, spol. s r.o. Košice
Jesenského 6, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 31656552, DIČ: 2020502308, IČ DPH: SK2020502308
055/6220269
ento@entoke.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4603 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4603*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.08.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 4603*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.07.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.08.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 4603 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.07.2005 Stav členstva od: 14.07.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 14.07.2005