UID: 17579301

Ing. Renáta Grossová, PhD.

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin - Tomčany
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EkoWATT CZ s.r.o.
Švábky 52/2, 180 00, Praha 8, Česká republika
IČO: 27599817, DIČ: CZ27599817
+420 266 710 247
info@ekowatt.cz
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4787 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4787*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4787*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 04.07.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4787 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 20.06.2006 Stav členstva od: 20.06.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 20.06.2006