UID: 17619011

Ing. Radoslav Pisio

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Trebišov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Radoslav Pisio
Jána Husa 1803/2, 075 01, Trebišov, Slovenská republika
IČO: 35571497, DIČ: 1048608715, IČ DPH: SK1048608715
0949/491509
4699@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4699 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4699*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4699*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Evidenčné č.: 067 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 067*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 067*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4699 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.2005 Stav členstva od: 15.12.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.12.2005