UID: 14600101

Ing. Valéria Šepáková

Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, mesto Banská Bystrica
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Š - STRECHY
Majerská cesta 55, 974 00, Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36019348, DIČ: 2020085771, IČ DPH: SK2020085771
0905/625613
info@s-strechy.sk; sepakova@s-strechy.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0510 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0510*SP*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 23.05.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 0510*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.05.2006
Evidenčné č.: 07760 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 07760*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 17.07.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 07760*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 21.05.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.07.2002
Evidenčné č.: 199 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 199*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.09.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 199*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.09.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0510 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 29.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 29.05.2001