UID: 17649921

Ing. Radoslav Kuzmiak

Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, mesto Stará Ľubovňa
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DORS s.r.o.
Veľký Lipník 178, 065 33, Veľký Lipník, Slovenská republika
IČO: 47409592, DIČ: 2023911318
neuvedený
4449@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4449 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 4449*I4
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 12.04.2016
Špecifikácia: plyn do 50 kW Osvedčenie: 4449*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 13.10.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2011
Evidenčné č.: 4449 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 4449*I4
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 12.04.2016
Špecifikácia: vykurovacie zariadenia Osvedčenie: 4449*I4
Stav odbornosti: Aktívna od 13.10.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.03.2011
Evidenčné č.: 322 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 322*1*2011
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2011
Špecifikácia: Osvedčenie: 322*1*2011
Stav odbornosti: Aktívna od 25.03.2011 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2011
Člen komory
Evidenčné č.: 4449 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.10.2004 Stav členstva od: 13.10.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.10.2004