UID: 17659611

Ing. Vladimír Rybárik

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Trivis s.r.o.
Závodská cesta 4, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 44262523, DIČ: 2022642083, IČ DPH: SK2022642083
neuvedený
5087@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5087 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 5087*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 17.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 5087*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.04.2015
Evidenčné č.: 5087 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5087*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.03.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5087*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 12.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.03.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5087 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 12.03.2008 Stav členstva od: 12.03.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 12.03.2008