UID: 17669111

Ing. Jiří Brda

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
I.B.I., s.r.o.
Tokajícka 8, 040 22, Košice, Slovenská republika
IČO: 36597040, DIČ: 2022051086, IČ DPH: SK2022051086
neuvedený
5422@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5422 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 5422*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 02.12.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5422*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 06.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.12.2009
Evidenčné č.: 5422 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5422*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.12.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 5422*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.12.2010
Evidenčné č.: 12809 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 12809
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.04.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 12809
Stav odbornosti: Aktívna od 27.03.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.04.2015
Člen komory
Evidenčné č.: 5422 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 06.11.2009 Stav členstva od: 06.11.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 06.11.2009