UID: 17679711

Ing. Michal Masár

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Dražkovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROMT s.r.o.
Robotnícka 1A, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 36401391, DIČ: 2020122467, IČ DPH: SK2020122467
043/4237974
romt@promt-mt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4487 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4487*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.02.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 4487*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2004 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.02.2020
Člen komory
Evidenčné č.: 4487 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.2004 Stav členstva od: 15.12.2004
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 15.12.2004