UID: 17689791

Ing. Kristian Riška

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Handlová
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
NOVING s. r. o.
Námestie SNP 323/8, 97271, Nováky, Slovenská republika
IČO: 31576052, DIČ: 2020470001, IČ DPH: SK2020470001
+421 465 461 465
obchod@noving.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4811 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4811*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4811*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2006
Evidenčné č.: 392 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 392*1*2018
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 22.06.2018
Špecifikácia: Osvedčenie: 392*1*2018
Stav odbornosti: Aktívna od 06.06.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.06.2018
Člen komory
Evidenčné č.: 4811 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.09.2006 Stav členstva od: 19.09.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 19.09.2006