UID: 17690511

Ing. Miron Mikita

Prešovský kraj, okres Svidník, mesto Svidník
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Miron Mikita PROJEKTA Svidník
Stropkovská 471/64, 089 01, Svidník, Slovenská republika
IČO: 37654616, DIČ: 1048285139
neuvedený
5351@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5351 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5351*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.05.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5351*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.04.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.05.2009
Evidenčné č.: 11434 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11434
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 11434
Stav odbornosti: Aktívna od 17.09.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.10.2009
Evidenčné č.: 09617 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09617
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09617
Stav odbornosti: Aktívna od 17.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 09617 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 09617
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 25.02.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 09617
Stav odbornosti: Aktívna od 17.02.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.02.2009
Evidenčné č.: 355 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 355*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 355*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.09.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 5351 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.04.2009 Stav členstva od: 17.04.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 17.04.2009