UID: 17639091

Ing. Jana Frielichová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Jana Frielichová, INSIDE
Hlísno 367/11, 027 44, Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 37091506, DIČ: 1044767867
neuvedený
5112@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5112 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5112*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 26.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 5112*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.05.2008
Evidenčné č.: 09466 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09466*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 09466*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 20.06.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5112 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.05.2008 Stav členstva od: 16.05.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 16.05.2008