UID: 17709191

Ing. Matúš Strelec

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Matúš Strelec
Čakanková 36, 821 07, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 40146405, DIČ: 1044549726
neuvedený
4812@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4812 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4812*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4812*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2006
Evidenčné č.: 10961 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 10961
Podkategória: 22 mosty, tunely Stav pečiatky: Aktívna od 21.10.2015
Špecifikácia: mosty Osvedčenie: 10961
Stav odbornosti: Aktívna od 23.09.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.10.2015
Evidenčné č.: 10961 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 10961
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.10.2015
Špecifikácia: voda, kanalizácia Osvedčenie: 10961
Stav odbornosti: Aktívna od 23.09.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.10.2015
Evidenčné č.: 250 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 250*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 250*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4812 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.09.2006 Stav členstva od: 19.09.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 19.09.2006