UID: 17719491

Ing. Miroslav Neumann

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Inžiniering Neumann, s.r.o.
Garbiarska 24, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 46523626, DIČ: 2023432697, IČ DPH: SK2023432697
0907/877396
miroslav.neumann@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 11.12.2007
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5043 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5043*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 17.12.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 5043*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 17.12.2007
Evidenčné č.: 09185 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 09185*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.04.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 09185*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 08.03.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 05.04.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 5043 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 11.12.2007 Stav členstva od: 11.12.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 11.12.2007