UID: 17719211

Ing. Martin Komorník

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
KONSTRUKT PLUS, s.r.o.
Halašova 10, 831 03, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35680148, DIČ: 2020355139, IČ DPH: SK2020355139
02/33669911
office@konstrukt.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4696 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4696*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4696*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4696 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.2005 Stav členstva od: 15.12.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 15.12.2005