UID: 17729591

Ing. Radoslav Cigan

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ProCer Košice, s.r.o.
Benadova 913/7, 040 22, Košice, Slovenská republika
IČO: 47223979, DIČ: 2023810580
0908/034956, 0911/296651
office@procerkosice.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5234 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5234*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.12.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5234*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 24.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.12.2014
Evidenčné č.: 068 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 068*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 068*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 5234 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.10.2008 Stav členstva od: 24.10.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 24.10.2008