UID: 17749201

Ing. Ján Čavoj

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HJC projekt, s.r.o.
Ožvoldíkova 2007/7, 841 02, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51091976
0903/844535
cavoj.jan@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4819 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4819*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 07.11.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4819*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.11.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4819 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.09.2006 Stav členstva od: 19.09.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 19.09.2006