UID: 17759091

Ing. Adrián Daubner

Trenčiansky kraj, okres Prievidza, mesto Bojnice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AUDING, s.r.o.
Bojnická cesta 35, 971 01, Prievidza, Slovenská republika
IČO: 36301892, DIČ: 2020076850, IČ DPH: SK2020076850
0948/516000, 046/5430825
auding@auding.sk, daubner@auding.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4853 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4853*Z*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 4853*Z*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2007
Evidenčné č.: 310 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 310*1*2010
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 29.11.2010
Špecifikácia: Osvedčenie: 310*1*2010
Stav odbornosti: Aktívna od 29.10.2010 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.11.2010
Člen komory
Evidenčné č.: 4853 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.12.2006 Stav členstva od: 13.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.12.2006