UID: 17759921

Ing. Tomáš Fabišík

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Tomáš Fabišík - PROPLANING
Protifašistických bojovníkov 3, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 40153622, DIČ: 1047711346
0911/755400, 0907/923360
proplaning@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4872 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4872*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 4872*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 15.12.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4872 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 15.12.2006 Stav členstva od: 15.12.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 15.12.2006