UID: 17779391

Ing. Milan Jenčo

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Mikuláš
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
NOKUCHiKUSHi, s.r.o.
Bystrická cesta 2761, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 44868596, DIČ: 2022855054, IČ DPH: SK2022855054
neuvedený
5416@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5416 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5416*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 15.10.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 5416*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 15.10.2009
Evidenčné č.: 341 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 341*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 341*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 24.04.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 5416 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2009 Stav členstva od: 01.10.2009
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 01.10.2009