UID: 14729001

Ing. Igor Urban, CSc.

Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
URBAN PROJEKCIA, s.r.o
A. Sládkoviča 1795/16, 026 01, Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 36404675, DIČ: 2020132268, IČ DPH: SK2020132268
neuvedený
urban@urbandk.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0050 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0050*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 13.05.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 0050*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.11.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 13.05.2020
Evidenčné č.: 0050 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 0050*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 13.05.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 0050*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 18.11.1992 Stav osvedčenia: Aktívne od 13.05.2020
Evidenčné č.: 235 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 235*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 235*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.11.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0050 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.11.1992 Stav členstva od: 18.11.1992
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 18.11.1992