UID: 17790711

Ing. Dušan Franek

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Tureň
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Dušan Franek
Tureň 526, 903 01, Tureň, Slovenská republika
IČO: 41315391, DIČ: 1045677941
neuvedený
4810@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4810 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4810*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4810*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2006
Evidenčné č.: 4810 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 4810*SP*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 01.10.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4810*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2006 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.10.2006
Člen komory
Evidenčné č.: 4810 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.09.2006 Stav členstva od: 19.09.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 19.09.2006